Jafnlaunastefna

HS Veitur gæta fyllsta jafnréttis við ákvörðun launa og annarra starfskjara. Allt starfsfólk skulu fá greidd jöfn laun og njóta sömu starfskjara fyrir jafnverðmæt störf. Skilgreining HS Veitna á launajafnrétti styðst við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020.

 

Til að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbinda HS Veitur sig til þess að innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur ÍST 85:2012 staðalsins. HS Veitur hafa innleitt verklag og skilgreint launaviðmið til að tryggja að starfsfólk fái greitt fyrir störf sín út frá verðmæti starfa óháð kyni eða öðrum ómálefnalegum sjónarmiðum.

 

Forstjóri HS Veitna ber ábyrgð á jafnlaunakerfi HS Veitna og að það standist lög varðandi jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

 

Til þess að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbinda HS Veitur sig til að:

 

  • Innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012, öðlast vottun og viðhalda í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna
  • Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012
  • Fylgja öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem gilda á hverjum tíma og staðfesta hlítingu við lög
  • Framkvæma innri úttektir og rýni stjórnenda árlega
  • Framkvæma launagreiningu að minnsta kosti árlega þar sem jafnverðmæt störf eru borin saman til að tryggja að kynbundinn launamunur sé ekki til staðar. Helstu niðurstöður skulu kynntar fyrir starfsfólki
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugu eftirliti og umbótum þar sem þess er þörf
  • Kynna jafnlaunastefnu fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi

 

Jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun HS Veitna fyrir árin 2022- 2025 má lesa hér