Jafnlaunastefna

HS Veitur gæta fyllsta jafnréttis við ákvörðun launa og annarra starfskjara. Allt starfsfólk skulu fá greidd jöfn laun og njóta sömu starfskjara fyrir jafnverðmæt störf. Skilgreining HS Veitna á launajafnrétti styðst við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020.
Til þess að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbinda HS Veitur sig til að:

 

  • Innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012, viðhalda vottun í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna
  • Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012
  • Fylgja öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem gilda á hverjum tíma og staðfesta hlítingu við lög
  • Framkvæma innri úttektir og rýni stjórnenda árlega
  • Framkvæma launagreiningu að minnsta kosti árlega þar sem jafnverðmæt störf eru borin saman til að tryggja að kynbundinn launamunur sé ekki til staðar. Helstu niðurstöður skulu kynntar fyrir starfsfólki
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugu eftirliti og umbótum þar sem þess er þörf
  • Kynna jafnlaunastefnu fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi

 

Mannauðsstjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi HS Veitna og að það standist lög varðandi jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.