Jafnlaunastefna

Það er skýr stefna HS Veitna að kynbundinn launamunur skuli ekki þrífast innan fyrirtækisins í samræmi við 19. gr. jafnréttislaga nr. 10/2008. Markmiðið er því að enginn óútskýrður launamunur mælist í jafnlaunagreiningu.

 

  • Stefna HS Veitna er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar
  • Meginmarkmið er að tryggja að engin bein né óbein mismunun eigi sér stað við ákvörðun launa
  • Við launaákvarðanir skal bjóða sömu kjör fyrir sambærileg störf með tilliti til umfangs, ábyrgðar, menntunar og reynslu sem starf krefst
  • HS Veitur skuldbinda sig til að innleiða, viðhalda og skjalfesta jafnlaunakerfi í samræmi við Jafnlaunastaðal ÍST 85:2012 og fylgja viðeigandi lagalegum kröfum
  • Komi fram ómálefnalegur launamunur við launagreiningar skal sett fram tímasett áætlun til að leiðrétta hann
  • HS Veitur skuldbinda sig til að vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við hvers kyns frábrigðum sem koma upp í jafnlaunakerfinu
  • Jafnlaunastefna skal endurskoðuð annað hvert ár
  • Stefna þessi er lögð til grundvallar fyrir markmiðasetningu sem er rýnd með reglulegu millibili af æðstu stjórnendum.

 

Jafnréttisáætlunina má lesa hér