Persónuverndarstefna

 

Öll meðferð á persónuupplýsingum heyrir undir lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og þeim reglum er þar að lúta. Tilgangurinn er að lágmarka hættu á óviljandi eða ólögmætri eyðingu persónuupplýsinga eða hættu á að þær glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur að þeim veittur í leyfisleysi.

 

Markmið þessarar stefnu fyrir HS Veitur hf. er að vernda starfsemi fyrirtækisins, m.t.t. ofangreinds tilgangs, fyrir ytri og innri ógnunum sem rekja má til ásetnings, gáleysis eða óhappa.
Stefnan er samþykkt af stjórn HS Veitna hf.


Stefnan tryggir:

  • Að upplýsingar séu varðar gegn öllum óviðkomandi aðgangi trúnað upplýsinga
  • Að heilindi upplýsinga verða varðveitt
  • Fylgni við lög og að viðeigandi tilmælum og reglum verður fylgt. Sama á við um ákvæði viðskiptasamninga er varða upplýsingaöryggi
  • Að áætlun um rekstrarsamfellu verður til staðar og henni viðhaldið
  • Að öll staðfest og grunuð öryggisbrot verða tilkynnt, rannsökuð, skjöluð og við þeim brugðist

Verkferlar eru til staðar sem styðja perónuverndarstefnuna, þ.m.t. ráðstafanir vegna veiruvarna, lykilorðastefna og rekstarsamfelluáætlun.

 

Þarfir rekstrarins um aðgengi að gögnum verða uppfylltar.

 

Starfsfólki ber að starfa í samræmi við stefnuna.

 

Persónuverndarstefnan skal endurskoðuð árlega og samþykkt af stjórn HS Veitna hf.

 

Til að hafa samband við persónuverndarfulltrúa HS Veitna skal senda fyrirspurn á personuvernd@hsveitur.is