Ársreikningur 2023


Hagnaður ársins 2023 var 1.023 m.kr. á móti hagnaði árið 2022 upp á 806 m.kr. en heildarhagnaður 2022 var 2.086 að teknu tilliti til endurmats fastafjármuna uppá 1.600 m.kr. (1.280 m.kr. að teknu tilliti til tekjuskatts).

EBITDA var 3.918 m.kr. (39,7%) árið 2023 á móti 3.560 m.kr. (41,1%) árið 2022.

Fjárhagsstaða er sterk og horfur góðar. Eiginfjárhlutfall þann 31. desember 2023 er 45% en var 44,54% í ársbyrjun.

Veltufjárhlutfall var 1,36% þann 31. desember 2023 samanborið við 1,61% í árslok 2022.

Hluthafar félagsins eru þrír og skiptist hlutafjáreign þeirra þannig 31.12.2023:

Reykjanesbær                      50,10%
HSV Eignarhaldsfélag slhf      49,80%
Suðurnesjabær                     0,10%

 

Ársreikningur

Fréttatilkynning