Staðfesting vegna skuldabréfaflokks

Deloitte ehf. gegnir eftirlitshlutverki með skuldabréfaflokkum HS Veitna hf. sem gefnir voru út í janúar 2013 og janúar 2018.

 

Staðfesting þessi miðast við stöðu HS Veitna þann 30.6.2021 en árshlutareikningur tímabilsins 01.01.2021 - 30.06.2021 var undirritaður þann 27. ágúst 2021.

 

Eftirfarandi atriði voru yfirfarin

Útreikningar útgefanda á skilyrðum skuldabréfaflokksins
Hvort upplýsingaskylda væri uppfyllt
Hvort breytingar væru á grundvallar rekstrarþáttum
Hvort breytingar væru á einkaleyfi
Hvort breytingar væru á eignarhaldi umfram reglur
Hvort breyttingar væru á veðsetningu eigna og áhrif
Hvort takmörkun á vaxtaberandi skuldum væri ekki örugglega fylgt
Hvort breytingar væru á starfsemi félagsins
Hvort viðmið vegna arðgreiðslna væri fylgt
Hvort vanskil væru til staðar
Niðurstaða er að öllum skilyrðum er fylgt og engar athugasemdir gerðar.

 

Staðfesting Deloitte ehf.