Óvissustig almannavarna vegna landriss Reykjanesi

Eins og viðskiptavinir vafalaust vita hefur óvissu­stigi al­manna­varna verið lýst yfir í Grindvík vegna hraðasta landris síðan mæl­ing­ar hóf­ust vestan Þorbjarnar. Land hef­ur risið um rúma tvo senti­metra frá 21. janú­ar og hafa skjálft­ar sömu­leiðis verið tíðir á svæðinu.

 

Settar hafa verið upp nokkrar sviðsmyndir af fulltrúum almannavarna, veðurstofunnar og þeirra stofnana er málið varðar. Líklegustu sviðsmyndirnar eru þær að þessar jarðhræringar hafi ekki teljandi áhrif á svæðinu. En vegna staðsetningar og nálægðar við byggð, mikilvæga innviði og alþjóðaflugvöll var talin ástæða til að bregðast við og auka eftirlit með svæðinu og huga að hugsanlegum viðbragðsáætlunum ef eitthvað gerist.

 

HS Veitur hafa verið að skoða hvaða afleiðingar þetta gæti haft á þjónustu fyrirtækisins. Í upphafi er rétt að geta þess að mjög ólíklegt er að tjón verði á dreifikerfum HS Veitna sem leiði til takmarkana á þjónustu. HS Veitur treysta hinsvegar á afhendingu á heitu og köldu vatni frá HS Orku og síðan raforku frá Landsneti og þar eru stóru spurningarnar. Möguleikarnir eru vissulega óteljandi, í allra versta falli verður gos sem veldur (verulegu) tjóni á orkuveri HS Orku. Gerðist það, sem reyndar verður að teljast mjög ólíklegt, verða óhjákvæmilega verulegir erfiðleikar á orkuafhendingu á svæðinu. Miklu líklegra er, ef yfirleitt verður gos, að til einhverra skemmda gæti komið á vatnslögnum og rafstrengjum en viðgerðir á slíkum skemmdum ættu ekki að vera stórmál.

 

Ef fyrst er litið til Grindavíkur þá annast HS Veitur raforkudreifinguna, sölu og dreifingu á heitu vatni og svo afhendingu á köldu vatni til Vatnsveitu Grindavíkur. Verði rafmagnslaust þá eiga HS Veitur tvær diselvélar og síðan er verið að vinna að því að varðskipið Þór kæmi til Grindavíkur reynist það nauðsynlegt. Þá hefur verið haft samband við bæði Rarik og Veitur í Reykjavík og ljóst að þar er unnt að fá lánaðar dieselvélar reynist það nauðsynlegt. Álagið í Grindavík er nú um 6,5 MW en spurning hvað það verður komii til eldgos og (einhver) rýming í bænum. Við miðum því á þessu stigi við að þurfa að útvega allt að 4 MW og þar af gætu 1,5 MW komið frá varðskipinu en annað yrði að koma frá dieselvélum og ekki unnt að útiloka einhverja skömmtun. Varðandi heita vatnið þá eru möguleikar á varalausnum mjög takmarkaðir Komist raforkukerfið fljótt í lag eru einhverjir möguleikar á rafhitun og síðan er verið að skoða möguleika á kötlum, raf- eða olíu, til að hita upp vatn en þær lausnir eru bæði tímafrekar og kostnaðarsamar. Varðandi kalda vatnið þá er ekki líklegt að til langvarandi truflunar komi en gerist eitthvað slíkt verður t.d. skoðað að nýta tímabundið gömul og aflögð vatnsból.

 

Varðandi norðanverðan skagann svo sem Reykjanesbæ höfum við litlar áhyggjur af rafmagninu, öflugar tengingar við Hafnarfjörð og Reykjanes eiga að tryggja að það gangi truflanalaust eða lítið. Ferskvatnið ætti líka að vera í lagi, vatnsbólin eru nánast mitt á milli Svartsengis og Fitja og ólíklegt annað en að þau sleppi. Vandamálið er hinsvegar heita vatnið, komi eitthvað alvarlegt fyrir orkuverið er fátt um varalausnir samanber það sem sagt var varðandi Grindavík.

 

HS Veitur munu áfram vinna að greiningu á hugsanlegum afleiðingum hamfara og leita leiða til að takmarka áhrif þeirra eins og nokkur er kostur. Þegar hefur verið haldinn einn fundur með HS Orku og fleiri eru fyrirhugaðir. Fyrirtækið mun upplýsa viðskiptavinina reglulega verði einhverjar breytingar á stöðunni.


Viðskiptavinum er jafnframt bent á að fylgjast með frekari upplýsingum fra almannavörnum, á Facebook https://www.facebook.com/almannavarnir/  

Einnig má finna nánari upplýsingar um jarðhræringar á www.vedur.is