Ársreikningur 2021

Heildarhagnaður af starfsemi ársins 2021 var 949 m.kr. á móti hagnaði árið 2020 upp á 565 m.kr.

 

EBITDA var 3.238 m.kr. (40,2%) árið 2021 á móti 2.544 m.kr. (35,3%) árið 2020.

 

Fjárhagsstaða er sterk og horfur góðar. Eiginfjárhlutfall þann 31. desember 2021 er 48,0% en var 47,3% í ársbyrjun.

 

Veltufjárhlutfall var 1,36 þann 31. desember 2021 samanborið við 1,47 í árslok 2020.

 

Hluthafar félagsins eru þrír og skiptist hlutafjáreign þeirra þannig 31.12.2021

 

Reykjanesbær 50,10%
HSV Eignarhaldsfélag 49,80%
Suðurnesjabær 0,10%

 

Ársreikningur

 

Fréttatilkynning